Írásbeli kérdés E-008125/11 Ingeborg Gräßle (PPE) a Bizottság számára. Alelnök/főképviselő – a személyzeti szabályzat X. melléklete (harmadik országban szolgálatot teljesítő tisztviselők) módosításainak költsége 2010-ben