Írásbeli kérdés E-004218/11 Franziska Katharina Brantner (Verts/ALE) a Bizottság számára. Alelnök/főképviselő – az uniós küldöttségek tagjainak kiválasztása