EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 147/2012 ( 2012. gada 13. jūlijs ), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)