Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 147/2012 от 13 юли 2012 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП