T-487/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. június 28-i ítélete — ReValue Immobilienberatung kontra OHIM (ReValue) ( „Közösségi védjegy — A ReValue közösségi ábrás védjegy bejelentése — A lajstromozás részleges megtagadása — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja — Indokolási kötelezettség — A 207/2009 rendelet 75. cikke” )