C-615/10. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2012. június 7-i ítélete (a Korkein hallinto-oikeus (Finnország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — az Insinööritoimisto InsTiimi Oy által indított eljárás (2004/18/EK irányelv — Közbeszerzések a védelem terén — 10. cikk — Az EK 296. cikk (1) bekezdésének b) pontja — A tagállam alapvető biztonsági érdekeinek védelme — Fegyverek, lőszerek és hadianyagok kereskedelme — Az ajánlatkérő által kifejezetten katonai célra beszerzett termék — E termék messzemenően hasonló civil hasznosításának lehetősége — Elektromágneses mérések végrehajtását segítő forgóasztalos berendezés ( „tiltable turntable” ) — A 2004/18 irányelvben előírt eljárásoknak megfelelő versenyeztetés hiánya)