Cauza T-338/08: Hotărârea Tribunalului din 14 iunie 2012 — Stichting Natuur en Milieu și Pesticide Action Network Europe/Comisia [ „Mediu — Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 — Conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide — Cerere de reexaminare internă — Refuz — Măsură cu caracter individual — Validitate — Convenția de la Aarhus” ]