C-22/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. október 4-i ítélete (a Korkein oikeus (Finnország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Finnair Oyj kontra Timy Lassooy (Légi közlekedés — 261/2004/EK rendelet — Az utasok kártalanítása visszautasított beszállás esetén — A „visszautasított beszállás” fogalma — A „visszautasított beszállásnak” való minősülés alóli kizárás — A légi járatnak az indulás helye szerinti repülőtéren tartott sztrájk miatti törlése — A törölt légi járatot követő légi járatok átszervezése — E légi járatok utasainak kártalanításhoz való joga)