Írásbeli kérdés E-007372/11 Helga Trüpel (Verts/ALE) a Bizottság számára. Az EU harmadik országokkal folytatott audiovizuális és kulturális együttműködési stratégiája általánosságban és különösen az EU és Kanada közötti új szabadkereskedelmi megállapodás esetében