C-512/08. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2010. október 5-i ítélete — Európai Bizottság kontra Francia Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — EK 49. cikk — Szociális biztonság — Más tagállamban igénybe venni tervezett és jelentős orvosi eszközök használatát igénylő orvosi ellátások — Előzetes engedélyezés követelménye — Más tagállamban igénybe vett, tervezett ellátások — A biztosítás helye szerinti tagállamban, illetőleg a tartózkodási hely szerinti tagállamban hatályos fedezeti szintek közötti különbség — A társadalombiztosítási rendszerben biztosított személy joga ahhoz, hogy az illetékes intézmény a tartózkodási hely szerinti tagállam intézménye által nyújtott megtérítést kiegészítse)