A Bizottság 2010/70/EU irányelve ( 2010. október 28. ) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az I. melléklet karbendazim hatóanyaggal kapcsolatos bejegyzésére vonatkozó érvényességi idő lejárta tekintetében történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg