Írásbeli kérdés P-011049/10 Nicole Kiil-Nielsen (Verts/ALE) a Bizottság számára. A zip-kódok (származási helyek) Izrael által a Bizottság számára megküldött jegyzékének megszerzése