Írásbeli kérdés E-7723/10 Alfredo Pallone (PPE) a Bizottság számára. A vámok felfüggesztése Pakisztán javára a textilágazatban