Az Európai Parlament és a Tanács 978/2012/EU rendelete ( 2012. október 25. ) az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról és a 732/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről