Vec T-554/11: Žaloba podaná 18. októbra 2011 — Evropaïki Dynamiki/Komisia