Kohtuasi T-554/11: 18. oktoobril 2011 esitatud hagi — Evropaïki Dynamiki versus komisjon