Cauza T-140/17: Acțiune introdusă la 6 martie 2017 – Kampete/Consiliul