Írásbeli kérdés E-3009/10 előterjesztette: Ilda Figueiredo (GUE/NGL) a Bizottság számára. A Califa – Artalabel industry SA vállalat részére nyújtott támogatások