A Bizottság 1218/2010/EU rendelete ( 2010. december 14. ) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke (3) bekezdésének a szakosítási megállapodások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról EGT-vonatkozású szöveg