2012/136/EU: A Bizottság határozata ( 2012. február 29. ) a Közös Nyelvi Erőforrások és Technológiai Infrastruktúra Európai Kutatási Infrastruktúra-konzorcium (Clarin ERIC) létrehozásáról (az értesítés a C(2012) 1018. számú dokumentummal történt)