A Bizottság 135/2012/EU rendelete ( 2012. február 16. ) a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IIIB. mellékletének egyes osztályozatlan hulladékok felvétele céljából történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)