2011/38/EU: A Tanács végrehajtási határozata ( 2011. január 18. ) a 2003/96/EK irányelv 19. cikkével összhangban Franciaország számára differenciált üzemanyag-adómértékek alkalmazásának engedélyezéséről