C-290/11. P. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. május 3-i ítélete — Comap SA kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — A rézből és rézötvözetből készült szerelvények ágazata — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Bírságok — A jogsértés időtartama — A „folyamatosság” fogalma)