Írásbeli kérdés E-6657/10 Seán Kelly (PPE) a Bizottság számára. A Nemzetközi Kávémegállapodás végrehajtása