Az Európai Parlament és a Tanács 2011/87/EU irányelve ( 2011. november 16. ) a 2000/25/EK irányelvnek a kibocsátási szakaszok keskeny nyomtávú traktorokra való alkalmazásának tekintetében történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg