Írásbeli kérdés E-1175/10 előterjesztette: Thomas Ulmer (PPE) a Bizottsághoz. Homeopátiás és antropozofikus gyógyszerekről szóló gyógyszerészeti jogszabályok