Írásbeli kérdés E-3300/10 előterjesztette: Willy Meyer (GUE/NGL) a Bizottság számára. Andalúzia számára 2013 után nyújtott ERFA-támogatások