Írásbeli kérdés E-5715/10 Seán Kelly (PPE) a Bizottság számára. A halászati ágazaton belüli helyi akciócsoportok bevált gyakorlatai