J. Kokott főtanácsnok indítványa, az ismertetés napja: 2012. szeptember 6. J. Kokott főtanácsnok indítványa, az ismertetés napja: 2012. szeptember 6.#Európai Bizottság kontra Osztrák Köztársaság.#Tagállami kötelezettségszegés – Uniós polgárság − A szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog − EUMSZ 20. cikk és EUMSZ 21. cikk − Állampolgárságon alapuló hátrányos megkülönböztetés − EUMSZ 18. cikk − 2004/38/EK irányelv − 24. cikk – Eltérés − Terjedelem − Olyan tagállam, amelyben a helyi tömegközlekedésben biztosított utazási kedvezmény azon diákok számára van fenntartva, akiknek szülei e tagállamban családi támogatásban részesülnek.#C‑75/11. sz. ügy.