Helyesbítés az 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tápanyag-összetételre vonatkozó állítások listája tekintetében történő módosításáról szóló, 2010. február 9-i 116/2010/EU bizottsági rendelethez ( HL L 37., 2010.2.10. )