Írásbeli kérdés E-5392/10 Petru Constantin Luhan (PPE) a Bizottság számára. A természeti katasztrófák elleni küzdelem az Európai Unió határai melletti régiókban