Írásbeli kérdés E-2155/05 előterjesztette: Erik Meijer (GUE/NGL) és Kartika Liotard (GUE/NGL) a Bizottsághoz. A repülők által okozott zajártalom a gyermekek iskolai eredményei szempontjából, valamint a városi lakóterületek és a repülőterek közti távolság növelésének lehetősége