2010/664/EU: Az Európai Parlament és a Tanács határozata ( 2010. október 20. ) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő igénybevételéről (Spanyolország „EGF/2010/003 ES/Galicia Textiles” referenciaszámú kérelme)