A Bizottság 642/2010/EU rendelete ( 2010. július 20. ) az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásának szabályairól (behozatali vámok a gabonaágazatban) (kodifikált szöveg)