Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata - HARMADIK RÉSZ: AZ UNIÓ BELSŐ POLITIKÁI ÉS TEVÉKENYSÉGEI - XVI. CÍM: TRANSZEURÓPAI HÁLÓZATOK - 170. cikk (az EKSz. korábbi 154. cikke)