Írásbeli kérdés E-011269/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) a Bizottság számára. PNR-megállapodás