C-472/15. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-305/13. sz., SACE és Sace BT kontra Bizottság ügyben 2015. június 25-én hozott ítélete ellen a Servizi assicurativi del commercio estero SpA (SACE) és a Sace BT SpA által 2015. szeptember 4-én benyújtott fellebbezés