Sag C-472/15 P: Appel iværksat den 4. september 2015 af Servizi assicurativi del commercio estero SpA (SACE) og Sace BT SpA til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 25. juni 2015 i sag T-305/13, SACE og Sace BT mod Kommissionen