Věc C-472/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 4. září 2015 Servizi assicurativi del commercio estero SpA (SACE) proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 25. června 2015 ve věci T-305/13, SACE a Sace BT v. Komise