Írásbeli kérdés E-8020/10 Frieda Brepoels (Verts/ALE) a Bizottság számára. A baszk békefolyamat