Írásbeli kérdés P-010498/11 Jean Lambert (Verts/ALE) a Bizottság számára. A megújuló energia átvételi árának Egyesült Királyság általi csökkentése