Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 2. decembra 2010. # Frank Scheffler proti Landkreis Wartburgkreis. # Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Verwaltungsgericht Meiningen - Nemčija. # Člen 104(3), prvi pododstavek, Poslovnika. # Zadeva C-334/09. Scheffler TITJUR