Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 2. decembra 2010.