TITJUR Scheffler Kendelse afsagt af Domstolens Sjette Afdeling den 2. december 2010. # Frank Scheffler mod Landkreis Wartburgkreis. # Anmodning om præjudiciel afgørelse: Verwaltungsgericht Meiningen - Tyskland. # Procesreglementets artikel 104, stk. 3, første afsnit. # Sag C-334/09.