Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním používání protokolu schváleného Evropskou unií a Madagaskarskou republikou, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle platné dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi oběma stranami