Írásbeli kérdés E-002992/11 Kathleen Van Brempt (S&D) a Bizottság számára. Az internetmegosztás szerződéses korlátozása