Norvégia közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében – Felhívás Norvégia kontinentális talapzatán történő kőolaj kitermelésére vonatkozó engedély iránti kérelmek benyújtására – 21. engedélyezési forduló