OZNÁMENIE KOMISIE RADE o aktivácii všeobecnej únikovej doložky Pakty stability a rastu