Írásbeli kérdés E-0486/10 előterjesztette: Michail Tremopoulos (Verts/ALE) a Bizottsághoz. Haiti adósságának elengedése