Sag F-56/09: Personalerettens dom (Første Afdeling) af 9. juni 2010 — Marcuccio mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — erstatningssøgsmål — administrationens adgang til en tjenestemands tjenestebolig — boligens ukrænkelighed og privatlivets fred)